Siirry pääsisältöön

Julkisen taiteen ja mo­niais­ti­sen taiteen työ­pa­ja­toi­min­ta alkaa

Oletko kiinnostunut tutustumaan Helsingin julkisiin taideteoksiin, tapaamaan niitä tekeviä taiteilijoita tai tekemään julkista taidetta itse? Kiinnostaako äänitaide tai hajujen käyttö taiteellisen ilmaisun välineenä?

Kuvataitelija JP Kaljonen (KuM) aloittaa huhtikuussa työpajatoiminnan yhteistyössä Näkövammaisten Kulttuuripalvelun kanssa. Työpajojen tuotantoa on tukenut Suomen Kulttuurirahasto / Aino Hausmannin rahasto.

Julkisen taiteen työpaja kokoontuu Kulttuuripalvelun tiloissa tai sovituissa julkisen taiteen kohteissa tiistaisin 9.4.-25.6. klo 17-19 ja Moniaistisen taiteen sunnuntaisin 7.4–27.10.2024 klo 15-17Syksyllä toteutetaan Taiteellisen aktivismin työpaja. 

Kaljonen on itse näkövammainen. Heikkonäköisyytensä johdosta hänen taiteellinen tuotantonsa  on painottunut eri yhteisötaide- ja julkisen tilan projekteihin, joissa visuaalisuuden sijasta keskiössä ovat yhteistyö ja eri yhteisöjen päämäärien edistäminen taiteen avulla. Työpajat ovat osa Kaljosen Transcending Sight -projektia, joka sai alkunsa hänen kohtaamistaan haasteista usein näkevien ehdoilla toimivassa taidemaailmassa. Projektissa edistetään näkövammaisten lähtökohdista ja ehdoilla tehtyä kuvataiteellista toimintaa. Lisätietoja: www.TranscendingSight.com- Ulkoinen linkki

Voit ilmoittautua työpajoihin sähköpostitse osoitteeseen  osallistun@kulttuuripalvelu.fi tai vain ilmestyä ensimmäiseen työpajaan paikan päälle. 7.4. työpajan vetäjä on Iiriksen ulko-ovella vastassa klo 14:50. 9.4. tapaamme Näkövammaisten Kulttuuripalvelun tiloissa Iiris-keskuksen 5. kerroksessa.

 

Lisätietoja työpajoista: 

 

Julkisen taiteen työpaja 

Aika: 9.4–25.6.2024, viikoittain tiistaisin klo 17:00–19:00 (kiinnostuneille myös heinäkuussa myöhemmin täsmentyvässä paikassa ja aikoina).

Paikka: Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Iiris-keskus, Marjaniementie 74, Helsinki (Itäkeskus) ja vaihtelevat julkisen taiteen kohteet Helsingissä

Lisätietoja työpajasta: sähköposti: info@TranscendingSight.com, 

puhelin/whatsapp: 0468895896

Työpajassa suuntaamme yhdessä eri puolille Helsinkiä tutustumaan julkiseen taiteeseen. Tapaamme ja keskustelemme taiteilijoiden kanssa, jotka toteuttavat julkisia taideteoksia. Vierailujen ja tapaamisten inspiroimina pohdimme yhdessä, millaista voisi olla näkövammaisten lähtökohdista ja ehdoilla tehty julkinen taide? Syntyneiden ajatusten pohjalta suunnittelemme ja toteutamme kollektiivisen julkisen taideteoksen Helsingin kaupunkiympäristöön. Teos rakennetaan heinäkuussa ja julkistetaan elokuussa 2024.

Työpaja ja siinä käytettävät materiaalit ovat maksuttomia. Vierailut julkisen taiteen kohteisiin kuvailutulkattuja. Työpajakielenä on suomi, mutta tulkkaus ja osallistuminen englanniksi mahdollista. Osallistuaksesi työpajaan et tarvitse aiempaa kokemusta julkisesta taiteesta – riittää, kun olet utelias ja avoin uusille lähestymistavoille. Voit osallistua koko pajaan tai sen itsellesi sopiviin osiin. Jos kiinnostuit tervetuloa työpajan ensimmäiseen tapaamiseen torstaina 9.4.2024 klo 17:00 Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n tiloihin, jossa kerrotaan tarkemmin työpajan sisällöistä ja keskustellaan osallistujien toiveista pajaan liittyen.

 

*In English*

Public Art Workshop

Time: 9 April – 25 July 2024, every Thursday from 5 pm to 7 pm (for those interested, also in July at a later specified dates and location). 

Venue: Cultural Services for the Visually Impaired Association (Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry), Iiris Centre, Marjaniementie 74, Helsinki (Itäkeskus), and various public art sites in Helsinki.

More info: email: info@TranscendingSight.com, 

phone/whatsapp: +358468895896

Are you interested in exploring public art in Helsinki, meeting the artists who create it, or making public art yourself?

In the workshop, we will go together to different parts of Helsinki to explore public art. We will meet and discuss with artists who create public artworks. Inspired by these visits and interactions, we will collectively reflect on what public art could be like from the perspective and on the terms of visually impaired people? Based on the generated ideas, we will design and create a collective public artwork for the urban environment of Helsinki. The art work will be built in July and presented to the public in August 2024.

The workshop and materials used are free of charge. Visits to public art sites will be audio described. The workshop is conducted in Finnish, but interpretation and participation in English are possible. You do not need previous experience in public art to participate in the workshop — just be curious and open to new approaches. You can participate in the entire workshop or in parts that suit you. If you are interested, welcome to the first meeting of the workshop on Thursday, 11 April 2024, at 5 pm at the premises of Cultural Services for the Visually Impaired (Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry), where we will discuss the workshop's contents in more detail and address the participants' wishes.

 The workshop is organised in collaboration with the Cultural Services for the Visually Impaired (Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry), and is kindly supported by the Finnish Cultural Foundation / Aino Hausmann Fund.

 

**

Moniaistisen taiteen työpaja

 Aika: 7.4–27.10.2024, viikoittain sunnuntaisin klo 15:00–17:00

Paikka: Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Iiris-keskus, Marjaniementie 74, Helsinki (Itäkeskus).

Lisätietoja työpajasta: sähköposti: info@TranscendingSight.com, 

puhelin/whatsapp: 0468895896

Kaksiosaisessa työpajassa tutustumme sekä ääni- että hajutaiteeseen. Pajan ensimmäisessä osassa paneudumme äänen käyttöön nykytaiteessa ja taidehistoriassa kuuntelemalla sekä keskustelemalla eri äänitaiteen teoksista. Tapaamme äänitaiteilijoita, vierailemme mahdollisuuksien mukaan äänitaiteen näyttelyissä ja ennen kaikkea, teemme omia äänitaideteoksia. 

Pajassa opetetaan perustaidot äänityksestä ja äänen käsittelystä näkövammaisille soveltuvalla tavalla. Lähtökohtana pajassa tehtäville äänitaideteoksille ovat ympäristön äänimaailmat. Harjoittelemme niiden äänittämistä, käsittelyä, sovittamista, sekä rakentamista taideteoksiksi. Ympäristön äänet toimivat pajassa kuitenkin vain lähtökohtina, ja kukin osallistuja voi syventyä itselleen kiinnostavien ääniteosten tekoon. Ohjelmistoina käytämme avoimen lähdekoodin Audacitya ja maksullista Adobe Auditionia. Pajan käytössä on muutamia äänen tallentimia, joita voi lainata äänitysten tekemiseen. Jos sinun ei ole mahdollista käyttää omaa tietokonetta äänen käsittelyyn, pajojen aikana on mahdollista käyttää kolme konetta tähän tarkoitukseen.

Pajan toisessa osassa tutustumme puolestaan hajujen käyttöön nykytaiteessa ja taidehistoriassa. Niistä inspiroituneena ideoimme, kokeilemme ja tuotamme omia hajutaideteoksiamme. 

Pajan aikana tehdyistä teoksista suunnitellaan ja tuotetaan ääni- ja hajutaidetta yhdistävä ryhmätaidenäyttely myöhemmin täsmentyvään näyttelytilaan Helsingissä.

Työpaja ja siinä käytettävät materiaalit ovat maksuttomia. Työpajakielenä on suomi, mutta tulkkaus ja osallistuminen englanniksi mahdollista. Osallistuaksesi työpajaan et tarvitse aiempaa kokemusta taiteesta – riittää, kun olet utelias ja avoin uusille lähestymistavoille. Voit osallistua sekä pajan äänitaiteeseen että hajutaiteeseen keskittyviin osiin tai rajata osallistumisesi vain osaan pajan järjestämiskerroista. Jos kiinnostuit tervetuloa työpajan ensimmäiseen tapaamiseen sunnuntaina 7.4.2024 klo 15:00 Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n tiloihin, jossa kerrotaan tarkemmin työpajan sisällöistä ja keskustellaan osallistujien toiveista pajaan liittyen.

 

*In English*

Multi-sensory Art Workshop

Time: 7 April – 27 October 2024, every Sunday from 3 pm to 5 pm. 

Venue: Cultural Services for the Visually Impaired Association (Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry), Iiris Centre, Marjaniementie 74, Helsinki (Itäkeskus), and various public art sites in Helsinki.

More info: email: : info@TranscendingSight.com, 

phone/whatsapp: +358468895896

Are you interested in sound art or the use of scents as a medium of artistic expression?

In the Multi-sensory Art Workshop, we will explore both sound and olfactory art. We will delve into the use of sound in contemporary art and art history by listening to and discussing various works of sound art. We will meet sound artists, visit sound art exhibitions where possible, and, above all, create our own sound art works.

The workshop will teach the basic skills of sound recording and editing in a way suitable for visually impaired people. The starting point for the sound artworks made in the workshop is the soundscapes of the environment. We practice the recording, editing, and composition of sounds, constructing them into works of art. However, the sounds of the environment are only a starting point, and each participant can focus on sound art works that interest them. The software we use is the open source Audacity and the commercially available Adobe Audition. The workshop will have a few sound recorders at its disposal, which can be borrowed to make recordings. If you are unable to use your own computer for sound editing, three computers are available during the workshops for this purpose.

In addition to sound, we will explore the use of scents in contemporary art and art history. Inspired by these, we will brainstorm, experiment, and produce our own olfactory artworks. 

The works created during the workshop will be featured in a group art exhibition that combines sound and olfactory art, designed and produced at a later, specified exhibition space in Helsinki.

The workshop and materials used are free of charge. The workshop is conducted in Finnish, but interpretation and participation in English are possible. You do not need previous experience in art to take part in the workshop — just be curious and open to new approaches. You can participate in both the sound art and olfactory art parts of the workshop or limit your participation to only part of the workshop. If you are interested, welcome to the first meeting of the workshop on Sunday, 7 April 2024, at 3 pm at the premises of Cultural Services for the Visually Impaired (Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry), where we will discuss the workshop's contents in more detail and address the wishes of the participants.

The workshop is organised in collaboration with the Cultural Services for the Visually Impaired (Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry), and is kindly supported by the Finnish Cultural Foundation / Aino Hausmann Fund.

 

**

Ennakkotietoa syksyllä alkavasta taiteellisen aktivismin työpajasta: 

Taiteellisen aktivismin työpaja

Aika: 3.9.2024–28.1.2025, viikoittain tiistaisin klo 17:00–19:00

Paikka: Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Iiris-keskus, Marjaniementie 74, Helsinki (Itäkeskus) ja vaihtelevat julkisen taiteen kohteet Helsingissä

Lisätietoja työpajasta: sähköposti: info@TranscendingSight.com, 

puhelin/whatsapp: 0468895896

Kiinnostaako sinua tietää, kuinka taiteella on vaikutettu yhteiskuntaan, tavata aktivistisen taiteen tekijöitä, tai tehdä yhteiskunnallista taidetta itse?

Työpajassa tutustumme luentojen kautta taiteen käyttöön yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, keskittyen erityisesti taiteelliseen vammaisaktivismiin. Tapaamme aktivistista taidetta tekeviä taiteilijoita ja vierailemme mahdollisuuksien mukaan myös yhteiskunnallista taidetta esittelevissä näyttelyissä. Luentojen ja vierailujen rinnalla keskustelemme osallistujien tärkeäksi kokemista yhteiskunnallisista kysymyksistä, joihin he haluaisivat vaikuttaa. Keskusteluiden pohjalta ideoidaan, kokeillaan ja kehitetään kunkin osallistujien lähtökohdista käsin taideteoksia, jotka toteutetaan interventiona julkiseen kaupunkitilaan Helsingissä.

Työpaja ja siinä käytettävät materiaalit ovat maksuttomia. Mahdolliset vierailut yhteiskunnallisen taiteen näyttelyihin kuvailutulkattuja. Työpajakielenä on suomi, mutta tulkkaus ja osallistuminen englanniksi mahdollista. Osallistuaksesi työpajaan et tarvitse aiempaa kokemusta taiteesta – riittää, kun olet utelias ja avoin uusille lähestymistavoille. Voit osallistua koko pajaan tai sen itsellesi sopiviin osiin. Jos kiinnostuit tervetuloa työpajan ensimmäiseen tapaamiseen tiistaina 3.9.2024 klo 17:00 Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n tiloihin, jossa kerrotaan tarkemmin työpajan sisällöistä ja keskustellaan osallistujien toiveista pajaan liittyen.

  

*In English*

Workshop on Artistic Activism

Time: 3 September 2024 –  28 January 2025, every Tuesday from 5 pm to 7 pm. 

Venue: Cultural Services for the Visually Impaired Association (Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry), Iiris Centre, Marjaniementie 74, Helsinki (Itäkeskus)

Register for the workshop: email: : info@TranscendingSight.com, 

phone/whatsapp: +358468895896

Are you interested in how society has been influenced by art, meeting artists who create activist art, or making activist or socially engaged art yourself?

In this workshop, we will explore the use of art in social impact through lectures, with a special focus on artistic disability activism. We will meet artists creating activist art and, where possible, visit exhibitions featuring activist or socially engaged art. Alongside the lectures and visits, we will discuss the social issues that participants feel are important and that they would like to influence. Based on the discussions, we will brainstorm, experiment, and develop artworks based on the participants' starting points, which will be implemented as interventions in the public urban space in Helsinki.

The workshop and materials used are free of charge. Possible visits to exhibitions featuring activist or socially engaged art are audio described. The workshop is conducted in Finnish, but interpretation and participation in English are possible. To participate in the workshop, you do not need previous experience in art — just be curious and open to new approaches. You can attend the entire workshop or parts that suit you. If you are interested, welcome to the first meeting of the workshop on Tuesday, 3 September 2024, at 5 pm at the premises of Cultural Services for the Visually Impaired (Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry), where we will discuss the workshop’s contents in more detail and address the participants’ wishes.