Siirry pääsisältöön
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun logo.
Näkövammaisten Kulttuuripalvelun logo.

Yhdistys

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry on perustettu vuonna 1931. Tuemme näkövammaisten kulttuuriharrastusta ja edistämme kulttuuritapahtumien saavutettavuutta. Järjestämme kursseja ja tapahtumia eri taiteenaloilta. Koulutamme kuvailutulkkeja ja toimimme asiantuntijana kuvailutulkkaukseen liittyvissä hankkeissa. Julkaisemme Pistepostia, joka on maamme ainoa pistekirjoituksella ilmestyvä kulttuurilehti. Ylläpidämme näkövammaisten kirjoittajien Kajastus-blogia.

KULTTUURIA KAIKILLE

Yhdistyksen tavoitteena on näkövammaisten tasa-arvoinen osallistuminen kulttuurielämään. Valvomme jäsentemme etuja ja pyrimme parantamaan näkövammaisten mahdollisuuksia taiteen tekemiseen ja siitä nauttimiseen. Yhdistyksen jäsenet toimivat asiantuntijoina taiteen saavutettavuutta käsittelevissä hankkeissa.

Kuvailutulkkaus

Kuvailutulkkaus- Ulkoinen linkki on näkövammaiselle kulttuurinharrastajalle ensiarvoisen tärkeä saavutettavuuspalvelu. Se avaa kaikki taiteenlajit. Olemme maan ainoa kuvailutulkkauksen asiantuntijataho. Järjestämme kuvailutulkkauskoulutusta myös tilauksesta. Ota yhteyttä!

Kajastus-blogi 

Blogi jatkaa Kajastus-lehden pitkiä perinteitä osoitteessa www.kajastusblogi.fi- Ulkoinen linkki Blogia seuraamalla saat tietää näkövammaisten kulttuuriharrastuksista ja monista mahdollisuuksista osallistua kaikkeen kulttuuritarjontaan. Kajastuksen peruina meillä on seinät leveellä ja katto korkeella. Meistä kulttuuria on niin oopperan saavutettavuus kuin rantasaunan rakentaminenkin. Blogi voi ottaa myös napakasti kantaa ajan ilmiöihin, jos ja kun tarvis on. Kaikki blogia avustavat ovat näkövammaisia, kulttuurista kiinnostuneita ihmisiä. 

TAIDE TARJOLLE

Teatteri ja elokuva

Järjestämme koulutusta ja esiintymismahdollisuuksia näkövammaisille teatterinharrastajille. Näkövammaisteatteri on esittänyt näytelmäkirjallisuuden suurteoksia, nykydraamaa, farsseja, lastennäytelmiä ja näyttelijöiden omiin teksteihin pohjautuvia käsikirjoituksia. Tule mukaan -esiripun tälle tai tuolle puolen!

Yhdistyksen roolipelitoiminta on alkanut vuonna 2013. Järjestämme näkövammaisille räätälöityjä larppeja myös yhteistyössä Näkövammaisten liiton alueyhdistysten kanssa.

Legendaarisen Sokeiden kuunnelmapalkinnon taustayhteisö on vuodesta 2017 ollut Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry.

Musiikki

Järjestämme musiikkikursseja ja tuemme näkövammaisia musiikin harrastajia. Kamarikuoro Kontrapunkti harjoittelee ja konsertoi säännöllisesti. Kuorosta voidaan muodostaa myös pienempiä kokoonpanoja kuten kvartetteja. Tule kuulemaan tai tilaa tapahtumaan!

Kirjallisuus

Näkövammaiset harrastavat tutkitusti keskimääräistä enemmän kirjallisuutta. Me näkkärit olemme lukevin kansanosa. Tuemme tätä vahvaa harrastusta kirjallisuuteen ja kiinnostusta kirjallisuuden ajankohtaisiin ilmiöihin. Järjestämme yhteistyössä Lukukeskuksen ja Näkövammaisten Kirjastoyhdistys ry:n kanssa lämminhenkisiä kirjailijavierailuita- Ulkoinen linkki, kirjallisuustapahtumia, kirjoittajakoulutusta ja kirjoituskilpailuja. Kustantamiamme näkövammaisten kirjoittajien antologioita voi tilata toimistolta.

Laurin kirja -äänikirjapalkinto on Näkövammaisten Kirjastoyhdistyksen, Näkövammaisten Kulttuuripalvelun ja Näkövammaisten liiton perustama kirjallisuuspalkinto, joka jaetaan joka toinen vuosi. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä 10.10.2020.

Kuvataide

Kuvataidetoimintamme antaa näkövammaisille valmiuksia taiteen tekemiseen ja siitä nauttimiseen. Vierailemme kuvataidenäyttelyissä, järjestämme kursseja ja teemme näkövammaisten työskentelytapoja tunnetuksi. Keramiikkaryhmämme ja Valokuvaklubimme  kokoontuvat säännöllisesti ja esittäytyvät näyttelytoiminnan kautta yleisölle.

Monitaiteiset tapahtumat

Ideoimme ja toteutamme projekteja joissa eri taiteenlajit kohtaavat, teemailtoja taiteen eri alueilta sekä kulttuurimatkoja ja tempauksia, jotka tekevät näkövammaisten kulttuuriharrastusta tunnetuksi.

 

JÄSENEKSI?

Vuosijäsenmaksumme on 30 € ja kannatusjäsenmaksu 120 €. Jäseneksi voit liittyä ottamalla yhteyttä toimistonhoitajaan. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi sekä näkevät että näkövammaiset jäsenet.

Pistepostin vuosikerran hinta on 30 € ja tilauksen voit tehdä toimistonhoitajalle.
Kajastus-lehteen voit tutustua täällä

 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n logo

Graafikko Marianne Kataisen !ART voitti Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n logokilpailun. Kilpailutyössä auki vedetty väliverho paljastaa huutomerkkiä vastaavan pistekirjoitusmerkin. Kuvion alapuolella pistekirjoitus jatkuu sanalla ART. Värimaailma henkii harmoniaa: väliverho on sametinpunainen, osassa Braille-pisteitä on samaa väriä ja muissa pisteissä sävykkäitä harmaita. Pistekirjainten sijoittelu tuo mielleyhtymän ihmishahmoihin eli näyttämöllä oleviin esiintyjiin ja etualalla olevaan yleisöön.

Julistimme  keväällä 2019 kilpailun, jossa tehtävänä oli suunnitella logo, joka kuvastaisi yhdistyksen henkeä ja toimintaa. Yhdistyksen logokilpailuun osallistui 19 oivaltavaa, hyväntuulista ja kokeellistakin ehdotusta. Voittaja valittiin ja logo otettiin käyttöön syyskuussa 2019.

Logon fontti: Luciole © Laurent Bourcellier & Jonathan Perez  http://www.luciole-vision.com/luciole-en.html- Ulkoinen linkki lisenssillä "CC BY 4.0"

 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n toiminnan arvot ja toimintaperiaatteet

Taustaa:

Oman ja yhteisen hyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen

Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista

(YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 27. artikla, 1948)

Näkövammaisten Kulttuuripalvelun tarkoituksena on järjestää kulttuuritoimintaa ja parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen 27. artiklan toteuttamisen hengessä.

Toiminta on moniarvoista: jäsenillä on erilaisia intressejä ja tavoitetasoja toiminnassaan. Joku haluaa kehittyä parhaaksi, toiselle riittää mukana olo ja yhdessä tekeminen. Yleisenä periaatteena on se, että kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaan, eikä ketään jätetä sivuun sen vuoksi, mikä on hänen henkilökohtainen tavoitteensa, tahtonsa tai kykynsä Kulttuuripalvelun toimintaan osallistumisessa. Olemme myönteisiä ja kannustavia sekä arvostamme ja kunnioitamme kaikkien tekemistä ja mielipiteitä.

On kuitenkin asioita, joita kohtaan yhdistyksessä on nollatoleranssi. Näitä ovat kiusaaminen, syrjintä, häirintä tai hyväksikäyttö. Näihin periaatteisiin on jokaisen mukana olevan sitouduttava. Mikäli tämän tyyppisiä ongelmia ilmenee, niistä keskustellaan heti yhdessä tai tilanteen niin vaatiessa tarjotaan mahdollisuus ottaa yhteys eettisistä periaatteista vastaavaan henkilöön Kulttuuripalvelussa asian käsittelemiseksi.

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n hallituksen 27.3.2021 hyväksymien yhdistyksen arvojen ja toimintaperiaatteiden tarkoitus on antaa työkaluja arvojen toteuttamiseen käytännössä sekä syrjinnän ehkäisyyn. Kaikki yhdistyksen toimintaan osallistuvat sitoutuvat yhdistyksen arvoihin ja noudattamaan seuraavia toimintaperiaatteita:

 

1. Tasa-arvo ja toisen kunnioittaminen

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry on yhdenvertainen, tasa-arvoinen sekä ihmisten erilaisuutta kunnioittava ja vaaliva yhteisö. Yhdistyksen toiminnassa toisia ihmisiä kohdellaan kunnioittavasti ja erimielisyyksistä keskustellaan.

 

2. Nollatoleranssi kiusaamiselle ja syrjinnälle

Yhdistyksessä on nollatoleranssi kiusaamiselle. Kiusaaminen on huonoa kohtelua, jossa henkilö pyritään järjestelmällisesti alistamaan. Huono kohtelu on lain tai yleisen hyvän tavan vastainen teko, laiminlyönti tai käyttäytyminen.

 

3. Nollatoleranssi sukupuoliselle häirinnälle ja ahdistelulle

Yhdistyksessä on nollatoleranssi sukupuoliselle häirinnälle ja ahdistelulle. Sukupuolinen häirintä ja ahdistelu loukkaa yksilön oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja itsemääräämiseen. Sukupuolinen huomio muuttuu häirinnäksi, jos sitä jatketaan, vaikka kohteeksi joutunut ilmaisee pitävänsä sitä loukkaavana tai vastenmielisenä. Häirintä tai ahdistelu voi sisältää myös fyysisen koskemattomuuden loukkauksen.

 

4. Välitön puuttuminen

Kiusaamiseen, häirintään ja ahdisteluun puututaan välittömästi. Jos asian selvittäminen heti osapuolten kesken ei ole mahdollista tai se tuntuu liian ahdistavalta tai vaikealta, häirinnän kohteeksi joutunut voi ottaa yhteyttä yhdistyksen toimistoon, mistä asia viedään eteenpäin puheenjohtajan/varapuheenjohtajan nimeämälle henkilölle ongelman ratkaisemiseksi.  Toimihenkilöihin tai työntekijöihin kohdistuvat valitukset tehdään puheenjohtajalle, joka on työntekijöiden esihenkilö. Puheenjohtajaan kohdistuvat valitukset osoitetaan yhdistyksen hallitukselle.

 

5. Kuuleminen ja ratkaisuehdotus

Ulkopuolinen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan nimeämä henkilö kuulee osapuolia ja ehdottaa ratkaisua. Jos häiritsevä toiminta jatkuu, asia siirretään yhdistyksen hallituksen käsiteltäväksi. Häirintään syyllistynyt voidaan erottaa toiminnasta määräajaksi.

 

Kiusaamisen, häirinnän ja sukupuolisen ahdistelun määritelmien lähteenä on käytetty Näkövammaisten liiton Työsuojelun toimintasuunnitelmaa 2020-2021.