Siirry pääsisältöön

Tai­teel­li­sen ak­ti­vis­min työpaja

Kiinnostaako sinua tietää, kuinka taiteella on vaikutettu yhteiskuntaan, tavata aktivistisen taiteen tekijöitä, tai tehdä yhteiskunnallista taidetta itse?

Aika

Paikka

Kulttuuripalvelun toimisto ja vaihtelevat julkisen taiteen kohteet Helsingissä

Lisätietoja työpajasta: sähköposti: info@TranscendingSight.com, 

puhelin/whatsapp: 0468895896

Työpajassa tutustumme luentojen kautta taiteen käyttöön yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, keskittyen erityisesti taiteelliseen vammaisaktivismiin. Tapaamme aktivistista taidetta tekeviä taiteilijoita ja vierailemme mahdollisuuksien mukaan myös yhteiskunnallista taidetta esittelevissä näyttelyissä. Luentojen ja vierailujen rinnalla keskustelemme osallistujien tärkeäksi kokemista yhteiskunnallisista kysymyksistä, joihin he haluaisivat vaikuttaa. Keskusteluiden pohjalta ideoidaan, kokeillaan ja kehitetään kunkin osallistujien lähtökohdista käsin taideteoksia, jotka toteutetaan interventiona julkiseen kaupunkitilaan Helsingissä.

Työpaja ja siinä käytettävät materiaalit ovat maksuttomia. Mahdolliset vierailut yhteiskunnallisen taiteen näyttelyihin kuvailutulkattuja. Työpajakielenä on suomi, mutta tulkkaus ja osallistuminen englanniksi mahdollista. Osallistuaksesi työpajaan et tarvitse aiempaa kokemusta taiteesta – riittää, kun olet utelias ja avoin uusille lähestymistavoille. Voit osallistua koko pajaan tai sen itsellesi sopiviin osiin. Jos kiinnostuit tervetuloa työpajan ensimmäiseen tapaamiseen tiistaina 3.9.2024 klo 17:00 Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n tiloihin, jossa kerrotaan tarkemmin työpajan sisällöistä ja keskustellaan osallistujien toiveista pajaan liittyen.

  

*In English*

Workshop on Artistic Activism

Time: 3 September 2024 –  28 January 2025, every Tuesday from 5 pm to 7 pm. 

Venue: Cultural Services for the Visually Impaired Association (Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry), Iiris Centre, Marjaniementie 74, Helsinki (Itäkeskus)

Register for the workshop: email: : info@TranscendingSight.com, 

phone/whatsapp: +358468895896

Are you interested in how society has been influenced by art, meeting artists who create activist art, or making activist or socially engaged art yourself?

In this workshop, we will explore the use of art in social impact through lectures, with a special focus on artistic disability activism. We will meet artists creating activist art and, where possible, visit exhibitions featuring activist or socially engaged art. Alongside the lectures and visits, we will discuss the social issues that participants feel are important and that they would like to influence. Based on the discussions, we will brainstorm, experiment, and develop artworks based on the participants' starting points, which will be implemented as interventions in the public urban space in Helsinki.

The workshop and materials used are free of charge. Possible visits to exhibitions featuring activist or socially engaged art are audio described. The workshop is conducted in Finnish, but interpretation and participation in English are possible. To participate in the workshop, you do not need previous experience in art — just be curious and open to new approaches. You can attend the entire workshop or parts that suit you. If you are interested, welcome to the first meeting of the workshop on Tuesday, 3 September 2024, at 5 pm at the premises of Cultural Services for the Visually Impaired (Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry), where we will discuss the workshop’s contents in more detail and address the participants’ wishes.