Tue nä­kö­vam­mais­ten kult­tuu­ri­toi­min­taa te­ke­mäl­lä os­tok­sia Verk­ko­kau­pas­sam­me

Taiteelliset tuotteet on valmistettu näkövammaisvoimin ja suurella sydämellä