Sään­tö­mää­räi­nen vuo­si­ko­kous

Kokouskutsu

Aika:        torstai 11.6.2020 klo 17 

 Paikka:    Iiris-keskus, Braille-sali, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

 

Käsiteltävät asiat:

Käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 § määräämät asiat

 

Yhdistyksen maaliskuuksi aiottu kokous siirtyi korona-tilanteen takia. Nyt järjestettävässä kokouksessa otamme tarkasti huomioon annetut hygieniaohjeistukset. Henkilökunta tarjoaa osallistujille kasvosuojia ja ohjaa merkityille paikoille, joiden sijoittelussa on huomioitu turvavälit. Varsinaista tarjoilua ei järjestetä, mutta kokouksen jälkeen on mahdollisuus nauttia mehua ja pientä syötävää. 

Erikoisjärjestelyjen vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumista toimistonhoitaja Airi Lehtoselle, P. 040 935 8644, sähköposti: airi.lehtonen(at)kulttuuripalvelu.fi, mielellään 4.6.2020 klo 14 mennessä. Ilmoita samalla, jos toivot kokousmateriaalin sähköpostitse.

Tervetuloa kokoukseen vaikuttamaan!

 

HALLITUS

 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS  11.6.2020

 

Esityslista:

 

1.              Kokouksen avaus

 

2.              Läsnä olevien toteaminen ja poisnukkuneiden kunnioittaminen

 

3.              Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

4.              Kokouksen järjestäytyminen

                 - valitaan kokoukselle neljä ääntenlaskijaa (2 näkevää ja

                 2 pistelukutaitoista)

                 - valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

                 - valitaan kokoukselle sihteeri

                 - valitaan kokoukselle puheenjohtaja

 

5.              Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

 

6.              Vuosikertomus 2019

 

7.              Tilinpäätös vuodelta 2019 ja tilintarkastajan lausunto

 

8.              Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai muista toimenpiteistä

 

9.              Jäsenmaksut vuodelle 2020

 

Nykyiset maksut: yhdistyksen jäsenmaksu 27 euroa/vuosi ja kannatusjäsenmaksu 120 euroa/vuosi.

Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään ennallaan.

 

10.            Palkkiot vuodelle 2020

 

Hallituksen esitys:  Puheenjohtajan  palkkio 300 euroa/kk ja varapuheenjohtajan palkkio 150 euroa/kk.

Hallituksen kokouspalkkiot: läsnä ollusta kokouksesta puheenjohtaja  20 euroa/kokous, jäsenet 15 euroa/kokous.

Tilintarkastajan palkkio määräytyy laskutuksen mukaan.