VUO­DEN 2020 JÄSE­NIL­LE SUUN­NA­TUT APU­RA­HAT

Yhdistyksen jäsenten haettavaksi on vuonna 2020

varattu apurahaa yhteismäärältään 1500 euroa.

 

Haettavilla apurahoilla on tarkoitus tukea mm. kulttuurialan ammattiin tähtäävää tai kulttuuriharrastuksiin liittyvää opiskelua, yleisötilaisuuden järjestämistä tai oman julkaisun tuottamista.

 

Vapaamuotoisista hakemuksista tulee ilmetä seuraavat asiat:

 

1. hakijan täydelliset henkilö-, osoite- ja pankkiyhteystiedot

2. apurahan kohde

3. kustannusarvio tai tositteet jo koituneista kustannuksista, joihin

apurahaa haetaan

4. maininta siitä, hakeeko apurahaa muualta samaan tarkoitukseen

5. mahdolliset lisäselvitykset hakemuksen perusteluiksi.

 

 

Myönnetyt apurahat on nostettava tositteita tai luotettavaa selvitystä vastaan ehdottomasti vuoden 2020 aikana.

 

Puutteellisia ja/tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Samalle henkilölle ei myönnetä apurahaa peräkkäisinä vuosina.

 

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään maanantaina 13. 4. 2020 klo 14 yhdistyksen toimistoon, sähköpostitse osoitteeseen

toimisto[at]kulttuuripalvelu.fi

tai kirjeitse osoitteella Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki. Kuoreen merkintä "Apurahat”.

 

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n hallitus