Pal­kin­to­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan ter­veh­dys

Tervehdykseni teille, hyvät kustantajat!

Olemme avaamassa äänikirjoihin kohdistuvaa Laurin kirja -kilpailua, jonka palkinto jaetaan 10.10.2020.

Toivomme teiltä innostumista ja vilkasta osallistumista!

Meitä ilahduttaa suuresti äänikirjojen suosion valtava kasvu viime vuosina, ja etenkin se, että äänikirjat ovat tavoittaneet kuuntelijoikseen kaikki väestönosat. Koronapandemia on omalla tavallaan vauhdittanut lukemisen kysyntää ja tarjonnut äänikirjatuotannon kasvulle suorastaan sosiaalisen tilauksen. Uskomme siis, että myös suuri yleisö kiinnostuu äänikirjakilpailustamme, jonka pohjimmaisena kysymyksenä on, ei enempää eikä vähempää kuin puhutun ja kirjoitetun suomen kielen laadun vaaliminen.

Ensimmäiset Suomessa tehdyt äänikirjat ovat 1950-luvulta. Näkövammaiset ovat olleet alusta alkaen äänikirjojen suurkuluttajia, jo senkin takia, että monille äänitteiden kuunteleminen on ollut ainoa kirjojen lukemistapa. Paljosta kirjojen kuuntelemisesta seuraa myöskin korkean laadun vaade ja kunnioittaminen.

Kilpailun nimi juontuu voittaneen äänikirjan julkistamispäivän, eli Aleksis Kiven päivän, kautta Seitsemään veljekseen. Sen 12.:ssa luvussa provasti julistaa Laurin parhaaksi lukijaksi Toukolan suuressa kylässä. Tuohon aikaan hyvä lukeminen yleensä tarkoitti nimenomaan selkeää ja kuuluvaa ääneen lukemista. Teoksen julkaisemisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta, ja uskallan yhä edelleenkin kutsua sitä yhdeksi Suomen romaanitaiteen hurjimmista ja omaperäisimmistä järkäleistä, todelliseksi kirjallisuuden hiidenkiveksi!4.5.2020

Eija-Liisa Markkula

palkintolautakunnan puheenjohtaja