Kuvassa pääosassa on keltaisen-, oranssin- ja ruskeansävyinen savilaatta, jossa on kaiverruksia ja kohokuvioita. Se peittää suurimman osan kuvasta. Keltainen väri on lämmin ja voimakas. Oikealla alakulmassa on tunnusteleva käsi, vasemmalla puolella työskentelevät kädet, joista toinen käsi kaivertaa, toinen tunnustelee laattaa. Kuvan vasemmalla puolella purkissa on työvälineitä, joista vain osa on tunnistettavissa, sivellin, viivotin, sieni. Kuva: Jakob Johannsen

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

 Tuem­me nä­kö­vam­mais­ten kult­tuu­ri­har­ras­tus­ta ja edis­täm­me tai­teen ja kult­tuu­rin saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Jär­jes­täm­me mo­ni­puo­lis­ta kult­tuu­ri­toi­min­taa, toi­mim­me ku­vai­lu­tulk­kauk­sen asian­tun­ti­ja­na ja kou­lu­tam­me ku­vai­lu­tulk­ke­ja. Jul­kai­sem­me Ka­jas­tus-leh­teä. Sormemme on ajan hermolla ja olemme maailmassa mukana.


Yhdistyksemme on vuon­na 1931 pe­rus­tet­tu valtakunnallinen kult­tuu­riyh­dis­tys. Jäsenistömme on yli 700 näkövammaisen ja näkevän kirjava joukko, jota yhdistää palo taiteeseen ja kulttuuriin.Ajankohtaista