Kuvassa pääosassa on keltaisen-, oranssin- ja ruskeansävyinen savilaatta, jossa on kaiverruksia ja kohokuvioita. Se peittää suurimman osan kuvasta. Keltainen väri on lämmin ja voimakas. Oikealla alakulmassa on tunnusteleva käsi, vasemmalla puolella työskentelevät kädet, joista toinen käsi kaivertaa, toinen tunnustelee laattaa. Kuvan vasemmalla puolella purkissa on työvälineitä, joista vain osa on tunnistettavissa, sivellin, viivotin, sieni. Kuva: Jakob Johannsen

Nä­kö­vam­mais­ten Kult­tuu­ri­pal­ve­lu ry

 Tuem­me nä­kö­vam­mais­ten kult­tuu­ri­har­ras­tus­ta ja edis­täm­me tai­teen ja kult­tuu­rin saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Jär­jes­täm­me mo­ni­puo­lis­ta kult­tuu­ri­toi­min­taa, toi­mim­me ku­vai­lu­tulk­kauk­sen asian­tun­ti­ja­na ja kou­lu­tam­me ku­vai­lu­tulk­ke­ja. Jul­kai­sem­me Ka­jas­tus-leh­teä. Sor­mem­me on ajan her­mol­la ja olem­me maail­mas­sa mu­ka­na.


Yh­dis­tyk­sem­me on vuon­na 1931 pe­rus­tet­tu val­ta­kun­nal­li­nen kult­tuu­riyh­dis­tys. Jä­se­nis­töm­me on yli 700 nä­kö­vam­mai­sen ja nä­ke­vän kir­ja­va jouk­ko, jo­ta yh­dis­tää pa­lo tai­tee­seen ja kult­tuu­riin.Ajan­koh­tais­ta